Zelzeleye hazırlık için yol haritası

11.04.2021

0 Kişi Okumuş

0 Yorum

İzmir Depremi’nin akabinde Türkçimento öncülüğünde buluşan başkan sivil toplum örgütleri, “Türkiye Sarsıntı Hazırlık Yol Haritası” hazırlanmak için güç birliği yapmıştı. Bir ortaya gelen Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirilmesi hedeflenen Türkiye Sarsıntı Hazırlık Yol Haritası Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

8 ANA TEMALI RAPOR

Hazırlanan Sarsıntı Yol Haritası Raporu’nda 8 ana tema belirlenerek her alana özel tahliller önerildi. Çalışma kapsamındaki 8 ana alan “Finansman / Teşvikler, Halkın Bilinçlendirilmesi, Yapı Sağlamlık Testleri, Yapı Güçlendirme Çalışmaları, Yapı Kontrol, Mevzuat, Yapı Sahibi Etkileşimi, Yeni Teknolojilerin Kullanımı” olarak belirlendi. Bu temalar üzerinde Türkiye ve Marmara Bölgesi’nde yürütülen çalışmalar, bu çalışmaların yeterliliği, iştirakçi STK’larla yapılan anket ve birebir görüşmelerle ortaya konuldu.

Sarsıntı risk profili bakımından Türkiye’ye benzeri olan, bu alanda çalışmalar sürdüren ülkelerin çalışmaları ayrıyeten incelenerek, ülkemizde uygulanabilecek başarılı örnekler tespit edildi. Bu çalışmalar sonunda İstanbul’da yapılacak dönüşüm için gerekli finansman hesabı ile bölgede kısa/orta/uzun vadede uygulanabilecek potansiyel tahlil teklifleri ortaya konuldu.

Tamer Latife

DÖNÜŞÜM İÇİN PLATFOR

Türkiye Zelzele Yol Haritası Raporu ile ilgili atılan adımın kurulacak dönüşüm platformu devam edeceğini belirten TÜRKÇİMENTO İdare Heyeti Lideri Dr. Tamer Latife, “Bir sonraki kademede çalışmaların takibinin yapılması ve devamlılığının sağlanabilmesi için geniş iştirakli ve kapsayıcı bir dönüşüm platformunun kurulmasını hedefliyoruz” dedi.

ÖNCELİKLE ATILMASI GEREKEN 7 ADIM

-En kısa müddette riskli bölgelerde her bir binanın risk düzeyi net olarak ortaya konulmalı ve bu kamunun kolay erişimine açık hale getirilmeli.

-Sonrasında risk düzeyine nazaran dönüşümün teşvik edilmesi için gerekli önlemler alınmalı.

-Bu önlemlerin içerisinde yüksek risk düzeylerine sahip yapılarda ek vergiler, ek yükümlülükler getirilmesi düşünülebilir.

-Buna ek olarak bölge bölge dönüşüm planlanması yapılmalı ve en süratli biçimde hayata geçirilmeli.

-Yeni yapı inşaatlarında müteahhitlerin bir sertifikasyon sürecinden geçmesi yararlı olacaktır. Ayrıyeten dönüşüm süresindeki inşaatlarda tüm riskler sigortalarının yaygınlaştırılması da yararlı olacaktır.

-Deprem konusuna özelleşmiş, kontrolden finansmana bütün etaplarda düzenleme ve uyum misyonu alacak bir ajans kurulmalıdır. Kurulacak ajans yapı inşaat sürecinde riski üstlenip ilgili finansmanı etaplı olarak müteahhide aktarabilir, inşaatın tamamlanmasıyla riski ilgili bankalara devredebilir.

-Dönüşüm için gerekli finansman ölçüsü kimi vergisel avantajlar ile azaltılabilir. Bu düzenlemeler içerisinde inşaat materyallerinde vergiler, müteahhitlere uygulanan vergiler, yapı satış vergileri vb. düşünülebilir.

İlgili Terimler : , , , ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz