çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu

Göğüs cerrahisi ameliyat yöntemleri

31.07.2016

90 Kişi Okumuş

0 Yorum

Göğüs cerrahisi ameliyat yöntemleri

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu’nun açıklamalarının detayları şöyle:

“Göğüs cerrahisi, toraks denilen karın bölgesinin üst kısmı ile boğazın alt kısmındaki kalp ve meme cerrahisi hariç diğer tüm hastalıkların tedavisini içerir. Akciğer, soluk borusu, mediasten bölgesi, göğüs duvarı deformiteleri, yemek borusu ve diyafragma hastalıkları göğüs cerrahisinin tedavi alanına girer.

AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN CERRAHİ YÖNTEMLER

Akciğer kanserinin teşhisi için uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Bunlar fleksibl bronkoskopi ve rijit bronkoskopidir. Bu yöntemlerin amacı trakea ve bronş sistemi içindeki çeşitli yabancı cisimler ve tümörlerdir. Bunların çıkarılması, tedavi edilmesi ya da broşiyal sistemin içine stent konulması gibi çeşitli durumlarda uygulanan cerrahi yöntemlerdir.  Bir diğeri yine akciğer kanserinin tanısında ve evresini tespit etmede kullanılan medianoskopi denilen bir yöntemdir. Bu yöntem de yine trakeanın ön kısmından girilerek endoskopik olarak yapılan bir işlemdir. Lenf bezlerinin tanısı için uygulanır. Akciğer kanserinin tedavisinde de uygulanan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar torakotomi ve son yıllarda uyguladığımız VATS yoluyla lobektomi, pnömonektomi akciğerin bir kısmının ya da yarısının alınması, çeşitli sleeve lobektomiler, çeşitli vasküler yapıların aynı zamanda bronşlu akciğerle birlikte çıkarılmasıdır. Bunlar uyguladığımız diğer akciğer kanseri ameliyatlarıdır.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu

AKCİĞER ZARI CERRAHİ YÖNTEMLERİ

Akciğer hastalıklarının tanısında ve tedavisinde uygulanan VATS denilen torakoskopik yöntemler vardır. Akciğerin kendisinde ya da zarında meydana gelen çeşitli hastalıklar çok rahat olarak hem tedavi edilebiliyor, hem de tanıları koyulabiliyor. Özellikle plevral efüzyon denilen akciğerde su toplanmasında % 100 tanı koyma imkânı sunan güvenilirliği yüksek yöntemlerden birisidir. Akciğer zarının çeşitli hastalıklarında uygulanan çeşitli teknikler var. Bunlar arasında akciğer zarının soyulması olarak bilinen dekortikasyon operasyonları da çok önemlidir. Akciğer zarının kanserleri mezotelyomada uygulanan akciğer zarının alınması, akciğerin alınması, diyaframın ve kalp zarının değiştirilmesi operasyonları da göğüs cerrahisinde uygulanan tedaviler arasındadır.

DİĞER TEKNİKLER

Akciğerin mediasten denilen ön bölgesinde bulunan çeşitli tümör ve kistlerin tedavisine yönelik VATS ile yapılan ameliyatlar ya da timusun çıkarıldığı timektomi operasyonları da bulunmaktadır. Ayrıca göğüs deformiteleri ve göğüs duvarı tümörlerine müdahale edilmesi, trakea denilen soluk borusuna yapılan operasyonlar, trakeada tümör ya da darlığa bağlı çeşitli kısımların çıkarılmasıyla meydana gelen rahatsızlıkların giderilmesidir.

Ayrıca özofagus denilen yemek borusu ameliyatları da göğüs cerrahisinin alanına girer. Regional Hiperhidrozis denilen aşırı terleme için yapılan ETS ameliyatları, diyafragma rahatsızlıkları özellikle diyafragmanın fıtıkları, elevasyonları, evantrasyonları da göğüs cerrahisi tedavilerinin içindedir. Son olarak acil cerrahi denilen ve travma nedeniyle acile gelen hastalara uygulanan çeşitli cerrahi yöntemler de göğüs hastalıkları cerrahisine dahildir.”

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz